Humus

neživá organická hmota v pôde, prípadne na jej povrchu, v rôznom stupni rozkladu.


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax