Hustota

v ekológii počet jedincov na jednotku plochy


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax