Chránený druh

druh rastliny alebo živočícha, ktorému štát alebo regionálna inštitúcia poskytuje ochranu na celom území štátu alebo na menšom území.


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax