Chránené územie

geograficky definované územie, ktoré je určené alebo regulované a riadené s cieľom dosiahnuť špecifickú ochranu


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax