Introdukcia

zámerné vysadenie cudzieho prípadne nepôvodného druhu do ekosystému za prirodzenými hranicami jeho areálu


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax