Invázia

príchod veľkého počtu nepôvodných druhov na územie


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax