Ionosféra

vrstva atmosféry od 60 do 80 km, charakteristická vysokou koncentráciou molekulových a atómových iónov a voľných elektrónov


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax