Kalamita

nadmerný alebo nedostatkový výskyt niektorého ekologického faktora s vážnymi hospodárskymi dôsledkami

» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax