Klimaxové spoločenstvo

rastlinné spoločenstvo, ktoré je stabilné mnoho rokov a pravdepodobne sa v ňom nič nezmení, pokiaľ sa nezmení klíma alebo vplyv človeka


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax