Klonovanie

metóda vzniku kópií živého organizmu pomocou rozmnožovania nepohlavným spôsobom


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax