Kontaminácia

znečistenie, zamorenie povrchu predmetov alebo organizmov choroboplodnými mikroorganizmami alebo rádioaktivitou


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax