Krajina

všeobecne charakterizovaná forma hmotného prejavu geografickej sféry, totálny geografický systém


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax