Krajinná analýza

postup vo výskume krajiny, ktorý sa zameriava na charakteristiku vzájomných vzťahov medzi krajinnými prvkami a medzi krajinným systémom a jeho okolím


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax