Krajinná ekológia

humánna veda o zákonitostiach vzniku, vývoja, správania sa a o priestorovej organizácii komplexných teritoriálnych jednotiek ako celostných útvarov, ktoré študuje geosystémovým alebo ekosystémovým spôsobom


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax