Krajinná syntéza

zovšeobecnenie poznatkov krajinnej analýzy na krajinný priestor, preskúmanie a usporiadanie analytických poznatkov tak, aby poskytovali informácie o najrôznejších vlastnostiach tohto priestoru


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax