Krajinné zložky

základné štruktúrne jednotky krajinného systému, medzi ktoré patria horninový podklad a pôdotvorný substrát, pôda, voda, ovzdušie, vegetácia, živočíšstvo, antropické výtvory, látky a javy


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax