Krajinný prvok

prvky krajiny, ktoré vznikli spolupôsobením človeka a prírodných faktorov na krajinné zložky a možno ich z krajinného systému izolovať a analyzovať


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax