Kultúrna krajina

pôvodná krajina pretvorená vplyvom využívania a činnosti ľudskej spoločnosti


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax