Kyslé pôdy

sú zvyčajne zamokrené a ich neúrodnosť zhoršuje kyslá reakcia z atmosferických zrážok


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax