Limitujúci faktor

podmienka prostredia, ktorá ohraničuje výskyt druhu, prežitie, rast a reprodukciu jedinca, fyziologický proces a pod.


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax