Lokalita

miesto, ktoré je reálne geograficky vymedzené


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax