Migrácia

pohyb veľkého počtu živočíchov z jedného miesta na druhé podľa sezóny


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax