Mikroorganizmy

drobné organizmy, ktoré vidno iba mikroskopom


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax