Mineralizácia

rozklad organických látok na iné, neorganické zlúčeniny


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax