Minerály

neorganické tuhé látky, ktoré sa vyskytujú v prírode


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax