Mokrade

súhrnné označenie pre ekosystémy s výrazným zastúpením a dominantnou funkciou povrchovej a podzemnej vody vo väzbe na súš: rašeliniská, plytké vodné nádrže a pod.


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax