Naturalizácia

prispôsobenie sa cudzích druhov podmienkam nového prostredia, zdomácnenie


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax