Neofyt

rastlina, zavlečená na územie v historickom období a zdomácnená, alebo sa vyskytujúca len prechodne


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax