Nitrifikácia

proces, keď baktérie v pôde rozkladajú dusíkaté zlúčeniny a vytvárajú nitráty, ktoré môžu rastliny prijímať koreňmi


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax