Expresia génu

prejav aktivity génu v určitom čase.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy