Odpad

vedľajší produkt všetkých výrobných a komunálnych činností, ktorý nevstupuje do obehu látok a energie ekosystémov


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax