Ochrana ex situ

ochrana zložiek biologickej diverzity mimo ich prirodzeného náleziska


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax