Ochrana in situ

ochrana druhov a ekosystémov a prirodzených stanovíšť s cieľom udržať a obnoviť životaschopné populácie druhov v ich prirodzenom prostredí


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax