Ochranná zóna

má za úlohu zabrániť prenikaniu negatívnych antropogénnych vplyvov do biocentier a biokoridorov


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax