Ochrana životného prostredia

všetky činnosti človeka, ktoré slúžia na ochranu prírodných a umelých zložiek životného prostredia


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax