Ozónosféra

ozónová vrstva v atmosfére medzi 20 -50 km nad povrchom Zeme


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax