Ozón

nestála trojatómová forma kyslíka, vyskytujúca sa prirodzene v atmosfére, pri vyššej koncentrácii je pre človeka škodlivá


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax