Oxid uhoľnatý CO

je bezfarebná, jedovatá, plynná látka, bez zápachu. S vodou sa nezlučuje. Vyskytuje sa v rôznych plynných zmesiach, najmä v dymových plynoch pri nedokonalom spaľovaní a vo výfukových plynoch motorových vozidiel


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax