Oxid uhličitý (CO2)

stála, nehorľavá, bezfarebná plynná látka, ktorý sa tvorí pri spaľovaní fosílnych palív, pri dýchaní, hnití, kvasení atď. Prispieva k skleníkovému efektu


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax