Oxid siričitý (SO2)

bezfarebný plyn, štipľavého zápachu, veľmi jedovatý, málo rozpustný vo vode. Má redukčné, bieliace, konzervačné účinky a jeho oxidáciou vzniká oxid sírový. Je jedným z hlavných ukazovateľov znečisteného ovzdušia. Dráždi oči, dýchacie cesty a vstrebáva sa do krvi. Prítomnosť oxidu siričitého v ovzduší pôsobí nepriaznivo aj na vegetáciu. Podieľa sa na znižovaní pH (zvyšovaní kyslosti) dažďovej vody


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax