pH

vyjadruje hodnotu kyslosti alebo zásaditosti vodného roztoku


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax