Populácia

biotický systém, ktorý tvorí skupina jednotlivcov toho istého druhu žijúcich v určitom časovom intervale a v určitom prostredí


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax