Potravový reťazec

proces prechodu energie v potrave od zdroja cez konzumentov až po predátory


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax