Príroda

komplex javov a predmetov, ktoré vzniki na Zemi počas vývoja a nevytvoril ich človek


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax