Prírodná krajina

krajina, ktorá sa skladá len z prvkov prírodného charakteru bez zásahu a vplyvu človeka


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax