Prírodné zdroje

zdroje hospodárskej činnosti človeka, ktoré poskytuje príroda. Zdroje dlhodobo udržateľného života


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax