FAO

Food and Agriculture Organization – Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy