Prírodnina

hmotný prejav prírody ako procesu, objekty, ktoré vytvorila príroda


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax