Ramsarská konvencia

dohovor o mokradiach medzinárodného významu. V zozname je zapísaných okolo 300 mokradí lokalizovaných na celom svete


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax