Rastlinná formácia

súbor rastlinných populácií s určitou fyziognómiou, ktoré závisia od klímy


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax